НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Придобиване на научни степени

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
за придобиване на научни степени

Изисквания

За доктор

За доктор на науките

Публикации, свързани с дисертационния труд – общо,

в т.ч.:

 в международни издания на чужд език

 самостоятелни

 като първи автор

31

1

1

101

4

2
В приложените документи можете да намерите:

  • Необходими документи за откриване на процедурата по официалната защита за придобиване на ОНС "Доктор"
  • Необходими документи за откриване на процедурата по официалната защита за продобиване на НС "Доктор на науките"
  • Необходими документи за признаване на научна степен
Документи
Сподели във Facebook Twitter Share