НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Общо събрание

 

На 17 декември 2015 г. Общото събрание, което се проведе в Аулата на Национална спортна академия „Васил Левски” избра за втори път за ректор проф. Пенчо Гешев, доктор.

Проф. Гешев спечели убедително с 96 от общо 165 гласа, а за другия кандидат за позицията проф. Даниела Дашева гласуваха 62 от членовете на Общото събрание, 5-ма се въздържаха, а недействителните бюлетини бяха 2. Мандатът на новото ръководство ще е до 2019 година.

В експозето на отчетния си доклад проф. Гешев акцентира на извършените дейности за изпълнение на мандатната програма за управление на Академията, представена пред общото събрание на 17 февруари 2012 г.

„Уважаеми колеги, с открито лице и отговорност заставам пред вас, за да заявя, че основната задача на мандатната програма, а именно утвърждаване авторитета на Национална спортна академия „Васил Левски“ като водещ образователен и научен център в областта на физическото възпитание, спорта и физиотерапията е категорично постигната. Спазени са всички заложени принципи и са изпълнени в основната си част всички задачи за постигане на поставената цел“ - обърна се проф. Гешев към аудиторията.

Той подчерта, че изминалият мандат може да се характеризира като пълен цикъл на институционална и програмна акредитация с високи оценки и срок на валидност шест години, включително и новото професионално направление с акредитация от тази година „Здравни грижи“ и регулираната професия Кинезитерапия. Проф. Гешев изтъкна още, че през изминалия период ежегодно се изпълнява държавната поръчка за прием на студенти, но призна, че трябва да се вземат сериозни мерки за увеличаване на този прием и осигуряване на изпълнението и.

„Един от пътищата за решаване на този проблем е разкриване на нови програми във всички професионални направления“ каза той.

Други акценти в експозето бяха промяната правилника за приема на студенти, извършените ремонти на спортните съоръжения, учебните бази (включително планинските и морската) и студентските общежития, необходими за пълноценното провеждане на учебните занимания в Академията.

Програмата на Общото събрание продължи с представяне на мандатните програми на двамата кандидати, които изложиха ключовите моменти във визията си за развитие на Академията, като проф. Пенчо Гешев заяви, че неговата сегашна програма със своите цели и принципи не се различава от тази от 2012 г. тъй като приоритетите за него и екипа му остават същите.

За нов председател на Общото събрание беше избран доц. Лозан Митев, а за зам.-председател бе преизбрана проф. Татяна Янчева.

Делегатите избраха нов Контролен съвет с председател доц. Цветанка Захариева, зам.-председател – доц. Добри Добрев и членове: доц. Дияна Попова-Добрева, доц. Николай Панайотов и от квотата на студентите – Александър Джонгаров, както и Академичен съвет.

 

Резултати от избора на Академичен съвет 2015

Хабилитирани преподаватели

Име, презиме, фамилия

1

Проф. Апостол Николов Славчев

2

Проф. Бисер Максимов Цолов

3

Доц. Здравко Стефанов Стефанов

4

Доц. Николай Кирилов Изов

5

Проф. Красимир Лазаров Петков

6

Проф. Стефан Георгиев Стойков

7

Проф. Татяна Станчева Янчева

8

Доц. Анета Георгиева Янева

9

Доц. Иван Христов Мазнев

10

Проф. Огнян Стоянов Миладинов

11

Доц. Каролина Георгиева Георгиева

12

Проф. Даниела Станимирова Дашева

13

Доц. Йозеф Янош Брогли

14

Доц. Кръстьо Тодоров Згуровски

15

Проф. Бонка Михайлова Димитрова

16

Проф. Лъчезар Василев Димитров

17

Проф. Евгения Борисова Димитрова

18

Доц. Велизар Цолов Михайлов

19

Доц. Стоян Христов Андонов

20

Доц. Цанко Ангелов Цанков

21

Доц. Мария Кирилова Гикова

22

Доц. Владимир Тенев Чернев

23

Доц. Валентин Стоилов Фильов

24

Проф. Валентин Георгиев Гърков

25

Доц. Александър Методиев Шопов

26

Доц. Евтим Лефтеров Григоров

27

Доц. Георги Иванов Сергиев

28

Проф. Кирил Георгиев Андонов

29

Проф. Марин Георгиев Гъдев

30

Доц. Станислав Петков Маврудиев

 

 

Нехабилитирани преподаватели

Име, презиме, фамилия

1

Гл. ас. Сашо Георгиев Чанев

2

Гл. ас. Рашо Огнянов Макавеев

3

Гл. ас. Димитър Павлов Павлов

4

Гл. ас. Красимир Любомиров Ранков

 

 

Студенти и докторанти

Име, презиме, фамилия

1

Пламен Иванов Митев, ТФ

2

Цветостин Огнянов Цветков, ТФ

3

Лилиян Тенев Михайлов, ТФ

4

Ивайло Спасов Здравков, ТФ

5

Росен Руменов Богоев, КТТСА

6

Мария Атанасова Родева, УФ

 

 

Служители

Име, презиме, фамилия

1

Албена Захариева Мутанова

2

Пламен Георгиев Кювлиев


Сподели във Facebook Twitter Share