НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Анкети

Въпросници   Резултатати  
 

№ 1 Анкета за оценка на учебна дисциплина в процеса на обучение

№ 2 Анкета за оценка на преподаване на учебна дисциплина

№ 3 Анкета за проучване мнението на студентите относно качеството на обучение

№ 4 Анкета за проучване мнението на студентите относно провеждането на изпитната сесия

№ 5 Анкета за оценка на магистърска програма

№ 6 Анкета за проучване мнението на докторантите за качеството на обучение

№ 7 Анкета за установяване нивото на административното обслужване и мотиви за кандидатстване в НСА Васил Левски

№ 8 Анкета за проучване мнението на преподавателите за учебния процес и неговото осигуряване

№ 9 Анкета за установяване на интересите и възможностите за бъдеща реализация на завършилите НСА

№ 10 Анкета за реализация на кадрите на НСА

Анкета за оценка на учебна дисциплина в дистанционна форма

Анкета за оценка на специалност в дистанционна форма

Анкета за готовност на кандидат студентите за обучение в дистанционна форма

Анкета за готовност на преподавателите за обучение в дистанционна форма

Анкета за установяване на профил, нагласи, очаквания и ориентация за реализация по специалността

Анкети със завършили студенти за действителната реализация по специалността

Анкети със завършващи студенти 4 курс по време на преддипломна практика

Документи
Сподели във Facebook Twitter Share