НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ЦМПД

ЦМПД (ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНА И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ)

intrelations@nsa.bg

 

 

проф. Татяна Янчева, ДН Зам.-ректор по научната ипроектна дейност Тел. (02) 4014 (358) tiancheva@prosport-bg.net
Ирина Радевска Ръководител на ЦМПД Тел/факс (02) 400 75 17; тел. (02) 4014(249) irina.radevska@yahoo.com

 

Входящи и изходящи мобилности по Програма Еразъм +, КД 103 /Европейски Съюз/

Александра Генчева Експерт тел: +359 (02) 400 75 17; тел. (02) 4014(249) erasmus.nsa@gmail.com
Веромира Велинова Експерт тел: +359 (02) 400 75 17; тел. (02) 4014(249) vera_1979@abv.bg
Владимир Искров Експерт тел: +359 (02) 400 75 17; тел. (02) 4014 (325) vladoiskrov@gmail.com

Входящи и изходящи мобилности по Програма Еразъм +, КД 107 / Извън Европейски Съюз/

Мирослава Коляндова Експерт тел: +359 (02) 400 75 17; тел: (02) 4014 (325) mkoliandova@abv.bg
Християна Гутева Експерт +3592 400 75 17; тел. (02) 4014 (325) hris.guteva@yahoo.com

Информация за чуждестранни студенти

Учебен отдел +359 (02) 4014 (206/208) uchebenotdel@nsa.bg


 

Сподели във Facebook Twitter Share