НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Администрация

Отдели   Служби   Центрове и помощни звена  

Структура на административните звена в НСА "Васил Левски"

РЕКТОРЗам.-ректор по учебната работа

 

     Зам.-ректор по качество на обучението и акредитацията

Помощник ректор

Сподели във Facebook Twitter Share