НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Ръководство и състав

Списък на членовете на Студентски съвет

Председател:

Мария Родева - 29838 – УФ

Заместник-председатели:

Мария Илинова – 30291 – УФ

Росен Богоев – 30795 – КТТСА

Венцислав Христов – 31463 - ТФ

Елена Пипишева - 29088 – ТФ

Членове:

Марио Михайлов –30363 - УФ

Михаела Чолакова - 30363 – ТФ

Цветостин Цветков - 27458– ТФ

Пламен Митев - 30628 – ТФ

Валентин Илков – 30629 – ТФ

Лилиян Михайлов – 30359 – ТФ

Владислав Петров - 30683 – ТФ

Александър Джонгарски – 30710 – ТФ

Петър Ненков – 31876 – ТФ

Томи Тачев – 30438 – ТФ

Васил Белчев – 30118 – КТТСА

Пламена Джумбашлиева – КТТСА

Камелия Угринова – 30458 – ТФ

Ивон Иванова – 30466 – ТФ

Рената Кошарска – 29878 – УФ

Петър Пеев – 225 – Спорт

Ивайло Здравков – 31206 – ТФ

Слави Славов – 29658 – ТФ

Александър Желязков - 31991 – ТФ

Кристиан Бонев – 29693 – ТФ

Ганчо Стоянов – 30536 - ТФ

Сподели във Facebook Twitter Share