НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Курсове по СДК

Ако желаете да участвате в някой от курсовете по СДК попълнете заявлението на страницата на центъра по СДК ТУК

 

=======================================================================

 

 

Към Центъра за СДК при НСА „В. Левски” се организират следните курсове:

1. Двумесечен курс „МАСАЖ – РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ” (включва видове масаж –класически, китайски, антицелулитен, апаратен и др.) с рък. гл.ас. М. Войников от 29.09.2017 г. (петък).

Заниманията се провеждат, както следва: петък – от 17.00 до 20.00ч.; събота и неделя – от 09.00 до 18.00 ч. в НСА – Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриването на курса е на 29.09.2017 г. (петък) в 14.00 ч. в НСА – Студентски град, фоайето на ІІ-рия етаж.

2. Двумесечен курс по „КЛАСИЧЕСКИ, ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ” с рък. гл.ас. Т. Андонова от 09.10.2017 г.

Заниманията се провеждат всеки ден (от понеделник до петък) от 17.00 до 20.00 ч. в НСА – Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриването на курса е на 09.10.2017 г. (понеделник) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град фоайето на ІІ-рия етаж.

За справки и записване – Център за СДК, каб. 203, тел. 02/40-14-238.

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно образование) и 2 бр. снимки.

Таксата ще се заплати след откриването на курса по банков път, чрез ПОС устройство в НСА или чрез „Easypay”.


===========================================================================

 

 

Към Центъра за СДК при НСА "В. Левски" се организира едномесечен курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС - КУЛТУРИЗЪМ” с рък. проф. Вл. Боянов, считано от 13.07.2017 г.

Желаещите да се явят за откриване на курса на 13.07.2017 г. (четвъртък) в 13.00 ч. в НСА, зала А 5. Не е необходимо предварително записване.

Кандидатите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно) и 2 бр. снимки.

Таксата за обучение и за издаване на лиценз от БФК) е 600 лв. Тя се заплаща в деня на откриване (13.07.2017 г.), както следва:

- 450 лв. в касата на НСА чрез ПОС терминал

- 150 лв. в брой на БФК за издаване на лиценз

За информация – проф. Вл.Боянов, тел. 0893 396484.

ЦЕНТЪР ЗА СДК

 

============================================================================

Към Центъра за СДК при НСА "В. Левски" се организира 5-седмичен курс по„КЛАСИЧЕСКИ, ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ” с рък. проф. Л. Крайджикова от 29.05.2017 год.

Заниманията се провеждат всеки ден /от понеделник до петък/ от 17.00 ч. до 20.00 ч. и събота от 9.00 до 18.00 ч. в НСА - Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриване на курса – на 29.05.2017 г. (понеделник) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град, фоайето на ІІ-ри етаж.
Справки и записване - Център за СДК, каб. 203, тел. 02/ 40-14-238.

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно) и 2 бр. снимки.
Таксата за курса ще се заплати след започването му безкасово (по банков път, чрез ПОС устройство в касата на НСА или „Изипей”).

============================================================

Към Центъра за СДК при НСА „В. Левски” се организира курс по „АЕРОБИКА, КАЛАНЕТИКА, СТРЕЧИНГ” за времето от 12.05. до 18.06.2017 г.

Участниците в курса трябва да са посещавали занимания по аеробика и да имат стабилни практически умения, свързани със спецификата на аеробиката.

Заниманията се провеждат в НСА – Студентски град, както следва:

ПЕТЪК – от 17.00 до 20.00 ч.

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ – от 09.00 до 18.30 ч.

Откриването на курса е на 12.05.2017 г. от 13.00 ч. в НСА – Студ. град– 2 ет.

Такса – 350 лв.

За справки и записване – Център за СДК, тел. 02/40-14-238.

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно) и 2 бр. снимки.

Таксата за курса ще се заплати след започването му безкасово (по банков път, чрез ПОС устройства или „Изипей”).

==========================================================

Към Центъра за СДК при НСА „В. Левски” се организират следните курсове:

1. Двумесечен курс по „КЛАСИЧЕСКИ, ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ” с рък. проф. Л. Крайджикова от 06.03.2017 г.

Заниманията се провеждат всеки ден (от понеделник до петък) от 17.00 до 20.00 ч. в НСА – Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриването на курса е на 06.03.2017 г. в 17.00 ч. в НСА – Студентски град фоайето на ІІ-рия етаж.

2. Двумесечен курс „МАСАЖ – РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ” с рък. гл.ас. М. Войников от 10.03.2017 г. (петък).

Заниманията се провеждат, както следва: петък – от 17.00 до 20.00ч.; събота и неделя – от 09.00 до 18.00 ч. в НСА – Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриването на курса е на 10.03.2017 г. (петък)в 17.00 ч. в НСА – Студентски град, фоайето на ІІ-рия етаж.

За справки и записване – Център за СДК, каб. 203, тел. 02/40-14-238.

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно образование) и 2 бр. снимки.

Таксата ще се заплати след откриването на курса по банков път, чрез ПОС устройство в НСА или чрез „Easypay” 

=============================================================

 

Сподели във Facebook Twitter Share