НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10299961 Картинка 1651299 Картинка 8358425 Картинка 2952505 Картинка 9186395 Картинка 766682 Картинка 4608999 Картинка 339332 Картинка 1229396 Картинка 9470125

Изтъкнати личности

проф. Драгомир Матеев   проф. Иван Стайков   проф. Ема Герон   проф. Райко Петров   проф. Никола Хаджиев   проф. Георги Кабуров   проф. Цветан Желязков   проф. Михаил Бъчваров   проф. Янош Брогли  

В страниците, които следват, представяме изтъкнати личности,
свързали живота и таланта си
с изграждането на Националната спортна академия.
Те са с изключителен принос за развитието на спорта, 
масовата физическа култура и спортната наука в България.
Тяхната роля не може да се надцени. Тя е факт!

 
??????? ??? Facebook Twitter Share