НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Изтъкнати личности

проф. Драгомир Матеев   проф. Иван Стайков   проф. Ема Герон   проф. Райко Петров   проф. Никола Хаджиев   проф. Георги Кабуров   проф. Цветан Желязков   проф. Михаил Бъчваров   проф. Янош Брогли  

В страниците, които следват, представяме изтъкнати личности,
свързали живота и таланта си
с изграждането на Националната спортна академия.
Те са с изключителен принос за развитието на спорта, 
масовата физическа култура и спортната наука в България.
Тяхната роля не може да се надцени! Тя е факт!

??????? ??? Facebook Twitter Share