НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Учебни зали в блок 70

Учебни зали и лаборатории в блок 70

Зала "Франц Бекенбауер"

Изследователска лаборатория по биомеханика и двигателен контрол. -->Повече...

Компютърна зала 'Джон Атанасов" по спортна статистика

??????? ??? Facebook Twitter Share