НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2210407 Картинка 1955386 Картинка 3837670 Картинка 4071492 Картинка 11555311 Картинка 8599564 Картинка 3227307 Картинка 6541515 Картинка 2046203 Картинка 8404513

Контакти

Канцеларията на Задочно обучение се намира в сградата на Ректората,
1 етаж, стая 106

 

 

 

По всички интересуващи Ви въпроси се отнасяйте до

Снежа Дражева

тел. (02) 4014(219)
e-mail: zadochno@nsa.bg

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share