НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Столова

В комплекса на столовата са разположени заведенията за хранене на студентите и преподавателите, кухнята, интернет-кафе, складове и администрацията на сградата.


Комплексът на стола, гледан отвън

Столовата за студенти

Администрация

Александър Вуков - управител

Георги Стоев - домакин

Електротехник

+3592 4014311

Сподели във Facebook Twitter Share