НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Важно за студентите в блок 15 (Високо тяло)

Всички студенти от блок 15 (Високо тяло), които са записани за общежитията на УАСГ, трябва да попълнят молба-декларация за кандидатстване в студентско общежитие.

Молбата може да намерите на адрес UACG.BG / общежития / Образци и документи за кандидатстване/ Молба-декларация за кандидатстване в студентско общежитие.

Попълнената молба се изпраща на посочените адреси в сайта на УАСГ (ksbvu_adm@uacg.bg, ksbvu1@abv.bg).Оригинала на молбата се пази и се предава в деня на настаняване.

Крайният срок за поддаване на молби е 24.07.2020г.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share