НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1305739 Картинка 3298964 Картинка 86220 Картинка 2636302 Картинка 3891206 Картинка 10655647 Картинка 2860548 Картинка 2513578 Картинка 10500398 Картинка 9072687

На вниманието на студенти в четвърти курс – редовно и задочно обучение, Факултет „Педагогика“

Във връзка със създадената от МОН Информационна база за „стажант-учители“, която цели мотивиране и привличане на завършващи студенти от педагогически специалности в системата на средното образование, както и подпомагане процеса на назначаването им като учители на свободни позиции в училищата, е необходимо да се регистрирате на следния адрес: http://trademarket.mon.bg/login/student.

Регистрацията е необходимо условие за кандидатстване и евентуално последващо назначаване като учител по ФВС.

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share