НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3076820 Картинка 1125348 Картинка 7463840 Картинка 1561789 Картинка 6020733 Картинка 677808 Картинка 9828222 Картинка 1765928 Картинка 11870367 Картинка 5257151

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

Уважаеми кандидат-студенти,

На 5.05.2020 г. бяха утвърдени новите правила за кандидатстване в НСА „Васил Левски“. Промяната в изискванията се наложи във връзка с епидемичната обстановка в страната и предприетите мерки за ограничаване на заболяването COVID 19. Постарахме се да облекчим значително процедурата за кандидатстване, но едновременно с това да запазим обективността при формирането на състезателния бал и класирането на кандидатите.

1.     Ще имате три възможности за подаване на документи за кандидатстване в периода 22 юни – 10 юли 2020 г.:

-         онлайн, на интернет адрес, който ще бъде обявен като линк на сайта на НСА „В. Левски“;

-         в сградата на Ректората на НСА „В. Левски“;

-         в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) в страната.

2.     Формирането на състезателния бал ще става на базата на оценки от дипломата за завършено средно образование, вкл. ДЗИ. Единствено при кандидатстване за специалност „Спорт“ (треньор по вид спорт) ще е необходимо попълване на декларации с информация за Вашите спортни постижения. Посочените декларации и начина за формиране на оценката по вида спорт, който сте избрали, ще бъдат публикувани на сайта на НСА „В. Левски“ до 8.06.2020 г. Имайте предвид, че заявените данни в декларациите трябва да бъдат доказани чрез съответни документи при Вашето записване.

Надяваме се, че с направените промени в кандидатстудентската кампания ще улесним Вашето кандидатстване.

Благодарим Ви, че избрахте Национална спортна академия „Васил Левски“ и Ви пожелаваме успех!

Подробности вижте на http://www.nsa.bg/bg/page,1644

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share