НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Scopus и Science Direct предоставят достъп на преподаватели за работа от вкъщи


Уважаеми колеги,
Във връзка със ситуацията покрай COVID-19 и работата от вкъщи на преподавателите от НСА "Васил Левски", МОН предоставя възможност за отдалечен достъп (извън територията на НСА) до Scopus и Science Direct.
В тази връзка, всички желаещи, които биха искали да получат достъп до базите е необходимо да попълнят следната форма:

https://forms.gle/o9Jfza5SH4rQ3quz7

Приканваме ви да бъдете креативни и да използвате времето на извънредно положение за работа по научни статии, като използвате базите на Elsevier.
Всички желаещи да попълнят формата във възможно най-кратки срокове.

проф. Татяна Янчева, ДН
Зам.-Ректор по Научна и международна дейност

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share