НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Извънредно обръщение на председателя на Общото събрание на НСА „Васил Левски“ към студентите, преподавателите и служителите на Академията

Въведените безпрецедентни и оправдани мерки от правителството на България, наложени по необходимост за предпазване на обществото пред идващата епидемия, постави образователната система и по-специално висшето образование в нови, непознати и трудни условия на съществуване. Наред с общите предизвикателства, които познаваме и за които ректорското ръководство  има изготвени план и стратегия за развитие на Академията, пред всички нас, с появата на епидемията от COVID-19,  бе поставено ново предизвикателство-  търсенето на адекватни, разумни, и конструктивни решения за опазването на учебния процес, на научната и обществена дейност на Академията, за опазване здравето и сигурността на нашите студенти, преподаватели и служители в коренно различната обстановка, в която се намираме. 

Фактически управлението на НСА „Васил Левски“ от  13 март 2020 г. премина в извънреден режим на работа. Това се наложи,  за да се предприемат адекватни, изпреварващи мерки във всички области, засягащи академичния живот. В тази връзка, на 16 март, ректорът на Академията, проф. Николай Изов, свика разширен ректорски съвет, в присъствието на ръководители от всички функционални центрове и звена, за изпълнение на цялостен пакет от мерки, които да гарантират дейността на Академията в условията на тази сложна и неясна обстановка. Главната цел на разширения съвет бе инструктирането на всички структури, преподаватели, служители и студенти на Академията за въвеждане на механизъм на образователна дейност в условия на гаранция за здравето и сигурността на студентите, преподавателите и служителите .  Решенията на съвета са публикувани и вече са в действие.

Най-значимото от това заседание и въведените мерки е твърдата решимост на управлението на Академията да не се компрометира образователния процес, като се приложат дистанционни форми и методи на обучение, разширяване на комуникативните възможности и процеси между преподаватели и студенти в интернет платформи, въвеждане на иновативни подходи в решаването на този сложен проблем.  За да успее тази инициатива, ръководството на Академията продължава да функционира практически непрекъснато и  съдейства за въвеждането на необходимите условия, организация, кадрови състав и съдържание на образователния процес чрез дистанционно обучение и/или временно отлагане на отделни модули, изискващи присъствено обучение. Това се прави най-напред в интерес на нашите студенти, за да не се стигне до компрометиране на учебната година, което може да има за някои от тях неблагоприятни последици. На второ място, тези усилия за трансформиране на учебния процес в дистанционно обучение имат за цел да запазят механизмите на работа през лятото свързани с курсовете, като се създадат нормални условия за полагане на изпитните изисквания от студентите.

Въвеждането на дистанционното обучение е ключово за изпълнението на учебните програми и е в интерес на студентите и на преподавателите. 

Ето защо, за всички нас –студенти, преподаватели и служители е от огромно значение осъзнаването на отговорностите и необходимостта от конструктивни усилия в този труден момент.

Много важно е да се откликне на призива на ректорското ръководство за проява на висок морал, на солидарност и отговорност, на инициативи и творчески решения  между всички членове на Академичната общност – бивши и настоящи.

В нашето минало е имало много по-трудни изпитания: през 1944 г., вследствие на бомбардировките над София, нашата академия е била пред дилемата за затваряне или преминаване на лагерни условия на обучение. Преподавателите и студентите единодушно решават да продължат образованието на палатки в гората край Челопеч и с това спасяват Академията от закриване.

През 2012 г. в условията на безпрецедентен натиск за отнемане територията на Академията, обединени - възпитаници, студенти, преподаватели и служители на Академията, успяха не само да приобщят обществото и държавните институции в защита на Академията, но и със собствени сили защитавахме всеки квадратен метър от нашата свята територия.

Трудностите не са ни сломили във времето и вярвам, че няма да ни сломят днес и в бъдеще – така ни е възпитавала Академията. Считам, че моралната ни сила и святата кауза на НСА „Васил Левски“ трябва да бъдат основата на така необходимата солидарност и приобщаване на всеки студент, преподавател и служител в битката по време на криза, от която напълно съм убеден, ние ще излезем по-силни и достойни.

Най-висшият дълг и нравствена отговорност за изхода от тези обстоятелства днес се пада на личността и дейността на преподавателите, служителите и студентите. Сега е момента всички ние да защитим нравствено, интелектуално и организационно правото и достойнството да сме учени, специалисти, преподаватели, ръководители и най-важното – граждани.

Да живее Академията! Viva Academia!

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share