НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

НСА ще е домакин на XVI заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“

По предложение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството НСА „Васил Левски“ ще е домакин на Шестнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР), което ще се проведе на 14 февруари 2020 г. в учебната база на Академията на ул. „Гургулят“ 1.

Тази година екипът на Управляващия орган на ОПРР, чийто ръководител е г-жа Деница Николова - заместник-министър на МРРБ, взе решение да приложи иновативен подход за провеждане на заседанието на Комитета, а именно то да е в образователен обект, който е успешно обновен и модернизиран по Програмата.

„Един от успешните проекти, реализиран от ОПРР 2014-2020 е този за модернизиране на учебната база на НСА „Васил Левски“, София – сградата на ул. „Гургулят“ 1 – пише в официалното си писмо зам.-министър Николова до ректора на Академията  проф. Николай Изов и допълва – „Възможността, сред ремонтиран, обновен и оборудван сграден фонд, да бъде проведено заседанието на най-висшия орган за управление и изпълнение на Програмата, а след неговото приключване и да бъдат показани на представителите на Европейската комисия и членовете на Комитета за наблюдение постигнатите резултати от цялостното изпълнение на проекта, ще представи по достъпен начин ползите от Европейската солидарност за подобряване на висшето образование“.

Реновирането на сградата стана възможно след спечелването и успешното изпълнение на Проект №BG16RFOP001-3.003-0001-С01 „Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“, София – сградата на ул. Гургулят 1“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“ на ОПРР 2014-2020 г.

Проектът бе с бюджет в размер на 3 666 771,91 лева, от които 3 494 596,82 лв. безвъзмездна помощ от Оперативна програма „Региони в растеж 2014–2020 г.“ и 172 175,09 лева съфинансиране от НСА.

Модернизираната сграда - филиал на НСА, както и новата пристройка със спортна многофункционална зала бяха успешно въведени в експлоатация от Държавната приемателна комисия с Разрешение за ползване № СТ-05-1104/04.09.2019 г.

Тя бе открита на 9.09.2019 г. за започване на учебната 2019/2020 г. с официална церемония в присъствието на Премиера на Република България, кмета на Столична община и ръководителя на Управляващия орган на ОПРР.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share