НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

НСА откри преддипломните стажантски практики

В присъствието на цялото ръководство на Национална спортна академия „Васил Левски“ ректорът - проф. Николай Изов, откри официално преддипломните стажантски практики на студентите от IV курс в различните професионални направления и специалности.

„Включването Ви в практиката е най-съществената част от вашето образование и обучение в НСА, затова защото ще можете да приложите на практика придобитите знания в 4-годишния Ви курс на обучение. Смятам, че сте достатъчно готови и подготвени. Трябва да бъдете упорити в усвояването на новите умения, които ще придобиете, участвайки пряко в дейността на спортните клубове, в училищата, в лечебните заведения“ – заяви в откриващото си слово проф. Изов като пожела успешно приключване на практиките с погледи, отправени към предстоящото дипломиране.

През тази година преддипломни стажантски практики стартират над 240 студенти във факултет „Спорт“ и близо 70 от факултет „Педагогика“, като се очаква броят им да нарастне.

Началото на треньорската и управленска практика за първа квалификация „Треньор“, „Спортен мениджър“ и „Спортен коментатор“ започва на 11 февруари и е до 17 март 2020 г., като държавните изпитни уроци са във времето 18-24 март 2020 г. За тези, които са първа квалификация „Учител по физическо възпитание и спорт“ практиката в училищата е също в периода 11.02.-17.03. 2020 г. с държавни изпитни уроци 18-24 март 2020 г.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share