НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Четиримесечен курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС“

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира четиримесечен  курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС“ с ръководител доц. Валентин Панайотов. Обучението е в задочна форма, води се в събота и неделя (целодневно).

Завършилите курса получават удостоверение от НСА и лиценз от БФ по културизъм и фитнес с правоспособност за работа като инструктори.

Кандидатите да се явят за започване на курса на 27.02.2020 г. (четвъртък) в 13.00 ч.,  НСА (Студентски град) - зала А5, като носят копие от диплома (с приложението) за завършено образование (най-малко  средно) и 2 бр. снимки. Таксата за обучение и за издаване на лиценз е 600 лв. Тя се заплаща в деня на откриване – 27.02.2020 г., както следва:

·  450 лв. в касата на НСА само чрез ПОС устройство (с карта).

·  150 лв. в брой на БФ по културизъм и фитнес за лицензиране.

Кандидатите за участие в курса да имат готовност за учебни занимания на 28.02, 29.02 и 1.03 (петък, събота и неделя).

За повече информация: Център за СДК – тел. 02 4014238,  доц. Валентин Панайотов – тел. 0893 396440.

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share