НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

НСА с висока оценка на институционална акредитация

Акредитационният съвет на Националната агенция за оценка и акредитация даде на Национална спортна академия „Васил Левски“ оценка 9.26 (девет цяло и двадесет и шест стотни) за институционална акредитация, по десетобалната система, в съответствие със Закона за висшето образование.

Това стана ясно от официално писмо на проф. д-р Петя Кабакчиева – председател на НАОА до ректора, проф. Николай Изов, след процедурата по извършена проверка на спортната Академия.

Получената висока оценка определя и срока на акредитацията, който е 6 години, а капацитетът определен на НСА е 6000 студенти и докторанти.

Националната агенция по оценка и акредитация даде също положителна оценка на средата за дистанционно обучение в НСА „Васил Левски“.

Акредитационният съвет утвърди и доклада на Постоянната комисия, относно следакредитационното наблюдение и контрол и прие за изпълнена препоръката при програмната акредитация на специалност от регулираните професии „Кинезитерапия“ за ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в НСА „Васил Левски“.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share