НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Завършилите специалност „Кинезитерапия“ в България с право да кандидатстват за признаване на квалификацията в други държави

УВАЖАЕМИ КИНЕЗИТЕРАПЕВТИ,

От 16.01. 2020 г. завършилите специалност „Кинезитерапия“ в България имат правото да кандидатстват за европейска професионална карта (European Professional Card) по определена професия („Физиотерапевт“) за признаване на професионалната им квалификация в други държави.

Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983, параграф 2, за пет професии -медицински сестри, фармацевти, физиотерапевти, планински водачи и агенти на недвижими имоти - се въвежда европейска професионална карта, тъй като избраните професии отговарят на изискванията по член 4а, параграф 7 от Директива 2005/36/ЕО.

По този начин се улеснява мобилността на физиотерапевти в и от други страни - членки на ЕС и извършване на „процеса на взаимна оценка“, с цел да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар в съответствие с изискването на Директива (ЕС) 2018/958, параграф 4. Тази карта е електронна алтернатива на съществуващите процедури по удостоверяване (включително тези на НАЦИД) и признаване на професионални права в страните от ЕС.

Досега, завършилите специалност „Кинезитерапия“ в България бяха лишени от правото да кандидатстват за професионална карта по определена професия, като за тях се прилагаше чл. 7, параграф 4 от Директива 2005/36/ЕО. 

Благодарение на активните действия на ръководството на Национална спортна академия „Васил Левски“ - София, съвместно с Асоциацията на физиотерапевтите в България, това несъответствие е коригирано.

Процедурата за кандидатстване и издаване на европейска професионална карта (European Professional Card) по определена професия се извършва по електронен път в сайта на Националния център за информация и документация (НАЦИД): https://nacid.bg/sites/qual/index.php

 

 

 

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share