НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Френският институт ще финансира проекти за университетски и научни събития през 2020 г.

Френският институт в България предлага финансиране на проекти, свързани с университетски и научни събития през 2020 година.

Проектите могат да бъдат във всички сфери на науката – хуманитарни, социални и точни науки.

Конкурсът за набиране на кандидатури вече е открит и е с краен срок 29 февруари 2020 година.

Всички университети, програми (франкофонски или не) и научни институти могат да кандидатстват с проектно предложение, свързано с френско участие.

Подробности за конкурса могат да се намерят в сайта на Френския институт:

http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/appel-a-projets1/

Документи

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share