НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Общото събрание на НСА избра нови Контролен съвет и Академичен съвет с мандат 2019-2023 година

На 19 декември 2019 г. Общото събрание на НСА „Васил Левски“ избра и утвърди със свое решение нов Контролен съвет и нов Академичен съвет с мандат 2019-2023 година.

Контролен съвет:
Председател: Доц. Евтим Лефтеров
Заместник-председател: Доц. Емил Аврамов
Членове: Доц. Руслан Христов, Доц. Диана Добрева-Попова, Виктория Георгиева-студент

Академичен съвет:
Проф. Николай Изов – ректор – по право

Хабилитирани преподаватели:
1. Проф. Апостол Славчев
2. Проф. Бисер Цолов
3. Проф. Даниела Дашева
4. Доц. д-р Здравко Стефанов
5. Проф. Марин Гъдев
6. Проф. Пенчо Гешев
7. Проф. Красимир Петков
8. Проф. Огнян Миладинов
9. Проф. Кирил Андонов
10. Проф. д-р Иван Мазнев
11. Проф. Татяна Янчева
12. Доц. Рашо Макавеев
13. Проф. Евгения Димитрова
14. Проф. Свилен Нейков
15. Доц. Георги Сергиев
16. Проф. Даниела Любенова
17. Проф. д-р Диана Димитрова
18. Доц. Георги Божилов
19. Доц. Галина Очева
20. Доц. Кръстьо Згуровски
21. Доц. Цанко Цанков
22. Доц. Емил Атанасов
23. Доц. Йордан Донев
24. Доц. Тодор Маринов
25. Доц. Иван Иванов
26. Проф. Николай Попов
27. Доц. Александър Шопов
28. Доц. д-р Велизар Михайлов
29. Доц. Албена Александрова
30. Доц. Стефка Джобова

Нехабилитирани преподаватели:
1. Гл. ас. Сашо Чанев
2. Гл. ас. Тереза Маринова
3. Гл. ас. Радослав Пенов
4. Гл. ас. Димитър Павлов

Служители:
1. Илиян Карапанов
2. Николинка Любенова

Студенти и докторанти:
1. Благовест Кожухаров – факултет Спорт
2. Димитър Полков – факултет Педагогика
3. Ивелина Димитрова – докторант
4. Вероника Стайкова – факултет Спорт
5. Изабела Недкова – факултет ОЗЗГТ

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share