НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4970496 Картинка 11674043 Картинка 2856529 Картинка 7886977 Картинка 7577288 Картинка 7188666 Картинка 962843 Картинка 9204678 Картинка 599713 Картинка 6736878

Тримесечен курс за придобиване на правоспособност за Инструктор по АЕРОБИКА И КАЛАНЕТИКА

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира 3-месечен курс за придобиване на правоспособност за Инструктор по АЕРОБИКА И КАЛАНЕТИКА, съобразно изискванията на Наредба №1/2019 г. на ММС. При сформиране на група курсът ще започне на 17.01.2020 г. (петък) в 13.00 ч. в зала 110, централен корпус на НСА „В. Левски“. Заниманията ще се провеждат в събота и неделя.

            За допълнителна информация и записване – телефон: 02/40 14 238 – ЦСДК.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share