НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Промени в Правилник за придобиване на научната степен Доктор на науките и за заемане на академични длъжности в НСА

Актуализирания Правилник вижте ТУК

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share