НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Съвместна научна конференция на катедри „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички” и „Борба и джудо”

„Предизвикателства и перспективи пред спортната наука”

„Проблеми пред съвременния спорт”

Катедри „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички” и „Борба и джудо” имат удоволствието да ви поканят да вземете участие в научната конференция „Предизвикателства и перспективи пред спортната наука” - „Проблеми пред съвременния спорт”, която ще се проведе на 25 октомври 2019 г.

Откриването ще се състои на 25.10.2019 г. от 11.30 ч. в зала А-5 на НСА „Васил Левски”.

Докладите се представят в завършен вид (на хартиен и CD носител)  до 20.09.2019  г. на техническите секретари – Цветелина Митова и Цветелина Манчева.

Такса участие, както следва:
-          За преподаватели от НСА „Васил Левски” – 50.00 лв. на доклад, допълнителен доклад – 30.00 лв.
-          Участници – 80.00 лв. на доклад, допълнителен доклад – 40.00 лв.
-          За студенти и докторанти – 20.00 лв. на доклад.

            Докладите да отговарят на изискванията, описани в поканата.

Документи

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share