НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра „Баскетбол, волейбол и хандбал“ проведе традиционната си конференция

На 17 май катедра „Баскетбол, волейбол и хандбал“ проведе ежегодната си международна научна конференция.

Форумът включваше две сесии – за студенти и за преподаватели, които преминаха при голям интерес. На официалното откриване присъстваха зам.-ректорът на НСА проф. Апостол Славчев и деканът на факултет „Спорт“ проф. Красимир Петков.

В рамките на конференцията пленарен доклад  „Сто години баскетбол в България“ представи  ас. Мария Цанкова-Калоянова.

Трите най-стойностни доклади, подготвени от студенти, ще бъдат публикувани в предстоящия сборник с научни доклади на преподаватели.

 

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share