НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Лозан Митев представи НСА в Международната научна конференция в Минск

Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА) имаше свой представител в лицето на проф. Лозан Митев в Международната конференция по спортни науки, организирана от Държавния университет по физическа култура, спорт и туризъм на Беларус и посветена на подготовката за провеждане на вторите Европейски игри - Минск 2019. Форумът се проведе на 4 и 5 април т.г.

В качеството му на директор на Националната олимпийска академия (НОА) на България и вицепрезидент на Европейската олимпийска академия (ЕОА) проф. Лозан Митев взе участие в представянето на страната ни, която беше единствената държава от Европейския съюз сред участниците в конференцията.

Представянето на България бе свързано с два материала – постер на теоретичен доклад на тема „Социально культурные трансформации спорта как феномен современного общества и судьба его воспитательнной роли в жизни молодежи“ (Социално културни трансформации на спорта като феномен на съвременното общество и съдбата на неговите възпитателни функции в живота на младежта). На заседанието бе представена дейността на НОА на България в рамките на 30 мин., за което предварително бе подготвен обстоен материал. По време на дискусията бяха задавани въпроси от представители от Беларус, Армения и Русия – свързани предимно с организацията на работата по спортните клубове, стратегията за сътрудничество с учителите и образователната подготовка по Олимпизъм в Национална спортна академия „Васил Левски“.

В рамките на участието си в международното събитие проф. Лозан Митев осъществи поредица от ползотворни работни срещи с партньори по линия на сътрудничеството с Национална спортна академия, както и с Националната олимпийска академия.

Проведени бяха разговори между ректорите на присъстващите университети по повод развитието на сътрудничеството между страните от Източна Европа и Асоциацията на спортните университети, в която членува и НСА. По  предложение на проф. Митев в следващо заседание на Асоциацията ще бъде обсъдено засилването на интеграционните връзки на чисто прагматична основа по изграждане на съвместни научни проекти за млади изследователи от страните участнички, чрез които да се развива постоянно работно сътрудничество на изследователска основа. Отделните университети биха могли да предлагат програми и теми за такова изследователско сътрудничество, по които имат съществени успехи и добри специалисти, имащи възможност да ръководят  такъв тип международни младежки изследователски екипи, предложи проф. Лозан Митев.

Акцент в срещата с ректора на Беларуския университет за физическа култура, спорт и туризъм проф. Сергей Репкин бяха възможностите за прагматично сътрудничество с Национална спортна академия.

В международната конференция участваха повече от 300 делегати на спортните университети от Минск, Москва, Санкт Петербург, Омск, Киев, Ереван, Ростов на Дон, както и представители на 10 страни – Армения, България Индия, Китай, Япония, Монголия, Молдова, Китай, Русия и Украйна.

Сред лекторите във форума бе зам.-председателят на Асоциацията на европейските олимпийски комитети и президент на гръцкия олимпийски комитет Спирос Капралос, чиято лекция бе посветена на олимпийската проблематика и провеждането на Европейските игри.

В пленарното заседание лекция представи и проф. Владимир Платонов – учен от световна величина и Доктор хонорис кауза на Национална спортна академия „Васил Левски“. В обстоен анализ той разгледа актуалните проблеми на системите за многогодишна подготовка на елитните спортисти, политическите и управленски проблеми на спортните системи в съвременния свят, основните слабости и противоречия на съвременното спортно движение.

Знаковото присъствие и представителност на събитието се допълваше от участието на двама министри на Беларусия: на образованието - Игор Карпенко и на спорта и туризма – Сергей Ковалчук, ангажирани активно с подготовката на Европейските игри.

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share