НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Интересно за завършващите студенти от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по специалност „Учител по ФВС“

"Заедно в час" ви предоставя възможност да преподавате за период от две години в български училища, в които голяма част от децата произлизат от среда с нисък социално-икономически статус и имат нужда от допълнителна мотивация, за да повярват в себе си и да бъдат успешни.
Едновременно с преподаването участниците в програмата преминават през серия обучения, чрез които развиват своите професионални и личностни качества.

Като участник в програмата на "Заедно в час" вие получавате: 
-        Удовлетворение от работата си, защото ще допринесете за развитие на една от най-важните обществени сфери - образованието;
-        Предварително обучение и подготовка по специално разработена и отличена като най-добра в България обучителна програма за ефективно преподаване;
-        Подкрепа по време двете години чрез работа с координатор от екипа на "Заедно в час";
-        Двугодишен трудов договор като учител;
-        Ежемесечен финансов стимул в допълнение към редовната заплата от училище;
-        Допълнителни обучения и развитие на професионални и лидерски качества – за успешна работа в училище и бъдещо кариерно развитие в сферите: ефективно преподаване и училищно лидерство; социално предприемачество; работа на общностно ниво, местни и държавни политики;
-        Придобиване на педагогическа правоспособност от университет партньор (ако все още нямате такава);
-        Подкрепяща общност от съмишленици от различни сфери;
-        Достъп до ресурси през глобалната мрежа на Teach For All. 

За да участвате в програмата, трябва да отговаряте на следните изисквания:
-        Да сте силно мотивирани да работите за преодоляването на една от най-големите несправедливости в обществото ни – неравния достъп до качествено образование;
-        Да имате завършено висше образование (или да сте последен курс на обучението си);
-        Да сте готови да работите на пълен работен ден през двете години на програмата;
-        За да кандидатствате за участие в програмата не е необходимо да имате учителска правоспособност. 

Кандидатстване до 15.04.2019 г.

 Информация може да получите в „Кариерен център“ към НСА „Васил Левски“, ет. 1, стая 107, тел. 02/40 14 208, Facebook: @nsa.career.

Още предложения за работа можете да намерите ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share