НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Татяна Йорданова

        

На 27.03.2019г. от 14.00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град ще се проведе публична защита на дисертационния труд на ТАТЯНА ДИМЧЕВА ЙОРДАНОВА, с тема „РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ДВИГАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ МЛАДИ 11-13 ГОДИШНИ ФИГУРИСТИ“, за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР” по научната специалност „Теория и методология на спортната наука“, в професионално направление 7.6. Спорт

Научен ръководител: проф. Даниела Станимирова Дашева, ДН

 

Рецензенти:

доц. Иван Колев Иванов, ДН

доц. инж. Огнян Кирилов Тишинов, доктор

 

Председател на научното жури:  доц. Иван Колев Иванов, ДН

 

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора № ЗП-81/29.01.2019г.

Вътрешни членове:

1.      доц. Иван Колев Иванов, ДН

2.      доц. Руслан Любомиров Христов, доктор

Резервен вътрешен член: доц. Димитър Владимиров Илиев, доктор

 

Външни членове:

1.      проф. Ангел Божичков Крумов, доктор (пенсионер)

2.      доц. Петър Боянов Дойчев, доктор (пенсионер)

3.      доц. инж. Огнян Кирилов Тишинов, доктор (пенсионер)

Резервен външен член: доц. Любен Кръстев Кръстев, доктор (пенсионер)

 

Технически секретар: Калинка Маринова Иванова

 

Материалите на кандидата вижте ТУК.

 

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share