НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Данъчно облекчение за деца - подайте Декларация

Уважаеми колеги,

Във връзка с годишното преизчисление на данъка, моля всички колеги които нямат доход извън трудово правното си възнаграждение, да входират Декларация по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца до 20.12.2018г.
Декларацията трябва да бъде придружена със следните документи:

1.Копие от акта за раждане на детето/децата

2.Копие от бракоразводно дело /ако родителите са разведени/

 

За допълнителна информация в стая 206 - Счетоводител заплати, тел: 245

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share