НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Март Ахметкарим

На 19.12.18 г. (сряда) от 15.30 ч. в Национална спортна академия „Васил Левски”- Студентски град, зала А3 , ще се състои публична защита на дисертационен труд на МАРТ АХМЕТКАРИМ, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“, професионално направление 7.6 Спорт, с тема на дисертационния труд „Влияние на средствата за физическата подготовка върху нивото на спортната подготвеност и състезателната дейност на студентки - баскетболистки“ (Влияние средств физической подготовки на уровень спортивной подготовленности и соревновательной деятельности студенток-баскетболисток).

Научен ръководител: проф. Росица Църова – доктор

Рецензенти:
1. доц. Цанко Ангелов Цанков, доктор, Национална спортна академия „Васил Левски” – катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал”
2. проф. Людмил Петров Иванов, доктор – ВТУ

Научно жури:
Вътрешни членове на журито:
1. проф. Даниела Станимирова Дашева, ДН – НСА

2. доц. Цанко Ангелов Цанков, доктор – НСА
Външни членове на журито:

1. проф. Милена Величкова Алексиева, доктор – ВТУ

2. проф. Людмил Петров Иванов, доктор – ВТУ

3. доц. Стоян Христов Денев, доктор, ВТУ

 

Материалите на кандидата вижте ТУК


 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share