НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Пробен достъп до електронни книги и списания от DeGruyter

От 26 ноември 2018 г. до 31 декември 2018 г. НСА ще има пробен достъп до електронни книги и списания от DeGruyter. Участниците в пробния достъп ще имат възможност да се възползват от пълнотекстов достъп до колекция от 900 научни списания в областта на хуманитарните, социалните, обществените, природните, приложните, естествените и техническите науки. По-голямата част от заглавията са на английски език (306), но присъстват заглавия и на други езици. Електронни книги предлагани от DeGruyter са във всички области на знанието. Партньори в развитието на колекцията са Harvard University Press, Princeton University Press, University of Pennsylvania Press, Columbia University Press, University of Toronto Press, DETAIL. Книгите са в PDF и ePUB формат, което позволява лесно разпечатване, изтегляне и споделяне.

Линкове:

Complete journal package: https://www.degruyter.com/dg/page/1757
STEM Journal Package: https://www.degruyter.com/dg/page/1758
HSS Journal Package: https://www.degruyter.com/dg/page/1759

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share