НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ОЛИМПИЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ И СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

 

На 30 ноември (петък) 2018 г. в Заседателната зала на НСА „Васил Левски“ ще се проведе Олимпийска конференция и семинар – обучение на учителите по физическо възпитание и спорт на тема: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОЛИМПИЙСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА“. Лектори ще бъдат проф. Лозан Митев, доктор – зам. председател на Асоциацията на европейските национални олимпийски академии (ЕНОА), Белчо Горанов – генерален секретар на БОК, гл.ас. Корнелия Найденова и ас. Емилия Витанова. Учителите, участвали в семинара придобиват 1 квалификационен кредит съгласно Наредба 12/01.09.2016 г.

Желаещите да се включат е необходимо да подадат заявление чрез линка по-долу в срок до 27.11.2018г. Таксата за участие е в размер на 30 лв. (тридесет лв.). Тя се заплаща в деня на зачисляване (30.11.2018 г., от 9.00 до 9.45 ч.) в касата на Академията чрез ПОС устройство (с карта) по код 18.33. Същият ден по време на регистрацията (9.00-9.45 ч.) в Заседателната зала участниците трябва да представят копие на диплома си за висше образование с приложението към нея.

Подаване на заявление за участие можете да изпратите ТУК 

За контакти: доц. Тодор Маринов, тел: 0893 396 388; ас. Емилия Витанова, тел.: 0888 102201

 

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share