НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Публична лекция на Боряна Ангелова-Игова „Особености на спортните субкултури“

Покана за публична лекция

На 21.11.2018 (сряда) в НСА „Васил Левски“, зала А5 – Ректорат, от 15.45 ч. ще се проведе публична лекция на доц. д-р Боряна Ангелова-Игова на тема: „Особености на спортните субкултури“.

Лекцията е заключителен етап от процедура по заемане на академична длъжност „доцент“ по ЗРАСРБ (чл.28).

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share