НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Научна конференция на кат. Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички"

Десета юбилейна научна конференция на катедра

„Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички”

„Предизвикателства и перспективи пред спортната наука”

„Проблеми пред съвременния спорт”

Катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички” има удоволствието да ви покани да вземете участие в научната конференция „Предизвикателства и перспективи пред спортната наука” „Проблеми пред съвременния спорт”, която ще се проведе на 04 декември 2018 г.

Откриването ще се състои на 04.12.2018 г. от 11.30 ч. в зала А-2 на НСА „Васил Левски”.

Докладите се представят в завършен вид (на хартиен и CD носител) до 15.11.2018 г. в каб. 218.

Такса участие, както следва:

- За преподаватели от НСА „Васил Левски” – 20.00 лв. на доклад, допълнителен доклад – 10.00 лв.

- Участници – 30.00 лв. на доклад, допълнителен доклад – 15.00 лв.

- За студенти и докторанти – 10.00 лв. на доклад.

Докладите да отговарят на изискванията, описани в поканата.

 

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share