НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Министърът на туризма инициира открита лекция в НСА

Министърът на туризма Николина Ангелкова инициира представянето на открита лекция на 8 юни 2018 г. (петък) от 13 ч. пред студентите от магистърските програми по Wellness&SPA култура и Спортна анимация в туризма на Национална спортна академия, като изпраща експерти от Дирекция „Туристически политики“ и „Връзки с обществеността и ПР“ да представят и обсъдят с младите специалисти най-новите промени в закона за туризма и прилежащите специализирани изисквания и наредби за неговото прилагане в Wellness&SPA сектора.

Още по време на първия си мандат министър Ангелкова бе медиатор между НСА „В. Левски“ и Световната организация по туризъм. Това доведе до изпращането на писмо за подкрепа до ректора проф. Пенчо Гешев, подписано лично от генералния секретар г-н Талеб Рафай, за участието на Академията в проект по Оперативна програма „Образование и наука за интелигентен растеж“. Днес, това ползотворно сътрудничество между НСА и Министерството на туризма е възнаградено с исторически успех за българската наука чрез европейски проект „Наследство БГ“. България е първата страна на Балканите и в Европа, която ще изгради и оборудва „Център за върхови научни постижения по рекреативна индустрия и нишов туризъм“.

Събитието е включено в официалната програма на българската кампания „Отворени врати за Wellness Култура“ и ще се проведе на 8 юни 2018 г. (петък) в Заседателната зала на НСА „В. Левски“ от 13:00 ч.

На 9 юни
(събота) от 15:30 ч. в същата зала ще се проведе открита лекция на вицепрезидента на Global Wellness Institute – проф. Тери Стивънс, дн – на тема „Актуални тенденции в Wellness индустрията, Wellness дестинациите и спортен туризъм“.

Паралелно ще бъде проведена от магистрите и докторантите по Wellness култура, на живо и онлайн българската кампания за отбелязване на Световния ден на здравословния начин на живот (Global Wellness Day’2018), която ще тече през целия ден в две специализирани Фейсбук страници: Global Water Health и тази за Wellness Instructor.

На 10 юни (неделя) в парк-хотел Витоша (в Студентски град) ще се проведе международна конференция за представяне съдържанието на новата европейска професия „Wellness Instructor“, която се включва към акредитираните програми на НСА „В. Левски“ по Wellness култура в направление 7.6 Спорт и 7.5 Здравни грижи, за да се завърши пълния образователен вертикал от 8-ми клас на средното образование до ОНС „Доктор“ по Wellness култура.

Всичко това превръща Национална спортна академия „В. Левски“ в образователен лидер за рекреативна индустрия и нишов туризъм, без аналог на Балканите и в Европа, както и в приоритетен партньор за генериране на иновативни направления, политики, продукти и услуги на ресорните министерства в сферата на образованието, спорта, туризма и регионалното развитие.

.

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share