НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Галина Ванлян

Официална защита на дисертационен трудна тема:„Синдромът „Женска спортна триада” – разпространение сред спортуващи жени в България”  с научен ръководител проф. д-р Диана Емануилова Димитрова, доктор за придобиване на научната степен “Доктор” по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура), професионално направление 7.4. Обществено здраве от д-р Галина Чавдарова Ванлян.

Официалната защита ще се състои на 05.06.2018 г. от 14.00 часа в зала А-3 на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Научното жури се състои от:

Вътрешни членове:

1. доц. д-р Мария Кирилова Гикова, доктор

2. доц. д-р Богдана Любомирова Илинова, доктор

Резервен член: проф. д-р Иван Христов Мазнев, доктор

Външни членове:

1. проф. д-р Мария Василева Тотева, дн

2. проф. Доротеа Георгиева Стефанова, дн

3. проф. Димитър Танев Кайков, дн

Резервен член: доц. д-р Анастасия Желязкова Начева-Цачева, доктор

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share