НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Стефан Колимечков

Официална защита на дисертационен трудна тема:„Оценка на хранителния режим и физическото развитие при деца от предучилищна и начална училищна възраст, занимаващи се със спортна гимнастика“ с научен ръководител доц. Албена Александрова, доктор за придобиване на научната степен “Доктор” в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание, докторска програма „Физическото възпитание в образователната система” от Стефан Тодоров Колимечков.

Официалната защита ще се състои на 30.05.2018 г. от 14.00 часа в зала А-3 на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Научното жури се състои от:

Вътрешни членове:

1. доц. д-р Велизар Цолов Михайлов, доктор

2. доц. Илия Димитров Кючуков, доктор

Резервен член: доц. д-р Милена Георгиева Николова, доктор

Външни членове:

1. проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн

2. проф. Давид Велчев Давидов, дн

3.проф. д-р Росица Николова Замфирова-Митова, доктор

Резервен член: доц. д-р Симеон Бориславов Тодоров, доктор

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share