НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“ проведе студентска конференция


На 9 май Катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“ на Национална спортна академия проведе традиционната си научна конференция за студенти.  Научното събитие бе открито от доц. Цанко Цанков – ръководител на катедрата. Към форума голям интерес проявиха  студенти от останалите курсове.  Представени бяха 15 доклада, които  предизвикаха задълбочени анализи и дискусии.

Научното жури на конференцията  в състав - председател проф. Василка Христова и членове: доц. Емил Аврамов и гл.ас. Мариана Борукова, определиха трите най-добри  доклада на конференцията.

На първо място бе класирана  Моника Кирилова, която представи доклад на тема: „Анализ на скоростните възможности при 11-13 годишни волейболистки“. Второ място научното журито определи на Ивона Петкова, а на трето място постави Славена Накова. И трите наградени участнички  са студентки от трети курс  в Треньорски факултет.

Научен ръководител на Моника и Славена е гл.ас. Владимир Котев, а на Ивона - доц. Илия Върбанов.

 


   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share