НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ХXІII научна конференция „ЛИЧНОСТ, МОТИВАЦИЯ, СПОРТ"

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в ХXІII научна конференция „ЛИЧНОСТ, МОТИВАЦИЯ, СПОРТ“, организирана от катедра „Психология, педагогика и социология“ при Национална спортна академия „В. Левски”.

Конференцията ще се проведе на 18.05.2018 г. в учебната база на НСА „В. Левски“ – гр. София, Студентски град.

До участие в научната конференция се допускат доклади, които съответстват на тематиката: психологически, педагогически, социологически и философски проблеми на физическото възпитание и спорта, на кинезитерапията, спортната анимация, адаптираната физическа активност, спортния мениджмънт, спортната журналистика.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

Всеки автор може да участва с два доклада (самостоятелно или в съавторство) на български или английски език. Представянето на докладите е устно или на постер.

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

Заявки за участие и резюмета се приемат до 20.04. 2018 г.

Отговор за допускане до участие – до 30.04.2018 г.

Заявките за участие и докладите трябва да бъдат изпратени на:

Е-mail: psy.nsa@abv.bg

ТЕМА: LMS 23

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

- за българи – 30 лв., за първи доклад и 20 лв. за втори.

- за чужденци - 30 EUR, за първи доклад и 20 EUR за втори.

- за докторанти и студенти - 10 лв.

Таксата включва материали, кафе-пауза, отпечатване на докладите в сборника „Личност, мотивация, спорт“, Том 23.
Таксите се заплащат при регистрацията в касата на НСА или по банков път:
BG 83 BN BG 9661 3100 1751 01
БНБ - ЦУ, НСА "Васил Левски"

Документи

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share