НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Дуран Арслан

На 14.03.2018 г. от 14.00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град ще се проведе публична защита на дисертационния труд на ДУРАН АРСЛАН на тема: „Изследване на ефекта от въздействието на АФА по плуване при хора с ампутации” за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“.

Научен ръководител: проф. Майя Николова, доктор

Рецензенти: проф. Росица Стефанова Църова, доктор

проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн

Състав на научното жури:

Вътрешни членове:
1. доц. Йордан Димитров Донев, доктор - председател на научното жури
2. доц. Весела Евлогиева Тренева, доктор – резервен член

Външни членове:
3. проф. д-р Мария Василева Тотева, дн
4. проф. Юлия Георгиева Мутафова-Заберска, доктор
5. доц. Стайко Цонев Цонев, доктор.

 

Материалите на кандидата вижте ТУК

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share