НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

На 23 март 2018 г. в зала А5 на НСА „Васил Левски“ ще се състои еднодневно обучение за учителите по физическо възпитание и по спортна подготовка на тема:

„МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ВОЛЕЙБОЛ В УЧИЛИЩЕ“ (КОД 18.14)

Водещи преподаватели: доц. Георги Божилов, доктор и гл. ас. Владимир Котев, доктор

Участниците придобиват 1 квалификационен кредит съгласно Наредба 12/01.09.2016 г. Желаещите учители да се включат в обучението е необходимо да подадат заявление в срок до 22.03.2018 г. Таксата за участие е в размер на 20 лв. (двадесет лв.), които трябва да бъдат заплатени в деня на зачисляване (23.03.2018 г., от 9.00 до 10.00 ч.) в касата на Академията чрез ПОС устройство (с карта) по код 18.14.

При зачисляване на 23.03.2018 г., 9.00 ч., участниците трябва да носят копие на диплома за висше образование с приложението към нея.

Подаване на заявление за участие в обучението: ТУК

За контакти: доц. Тодор Маринов, тел: 0893 396388
гл. ас. Владимир Котев, тел: 0892 299 889

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share