НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ОЛИМПИЙСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

На 24 януари 2018 г. в заседателната зала на НСА „Васил Левски“ ще се състои Олимпийска научна конференция и семинар – обучение на учителите по физическо възпитание и спорт.

Като лектори ще участват: проф. Пенчо Гешев, доктор – Ректор на НСА „Васил Левски“, проф. Лозан Митев, доктор – зам. председател на Асоциацията на европейските национални олимпийски академии (ЕНОА), Белчо Горанов – генерален секретар на БОК и Мариана Стоилова – ст. експерт по физическо възпитание и спорт в РУО-София.
Тема на семинара: „ПРОЕКТИ ЗА ОЛИМПИЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ“ (код на обучението 18.06). Участниците в него придобиват 1 квалификационен кредит съгласно Наредба 12/01.09.2016 г. Желаещите учители да се включат в семинара е необходимо да подадат заявление в срок до 23.01.2018 г. Таксата за участие е в размер на 20 лв. (двадесет лв.), които трябва да бъдат заплатени в деня на зачисляване (24.01.2018 г., от 9.00 до 9.45 ч.) в касата на Академията чрез ПОС устройство (с карта) по код 18.06.

В деня на зачисляване (24.01.2018 г., 9.00 ч.) участниците трябва да носят копие на диплома за висше образование с приложението към нея.


Подаване на заявление за участие можете да изпратите ТУК 

За контакти: доц. Тодор Маринов, тел: 0893 396 388; e-mail: sdk_uchiteli@nsa.bg

 

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share