НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Цвета Трайкова

На 30.01.2018 г. от 14.00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски“,Студентски град ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Цвета Димитрова Трайкова на тема: „Състояние на физическото развитие и двигателните способности на деца в подготвителна група за училище (5-7 годишни)“ за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по физическо възпитание, докторска програма „Физическо възпитание в образователната система“.

Научен ръководител: доц. Владимир Тенев Чернев, доктор
Рецензенти: проф. д-р Мария Василева Тотева, дн, доц. Каролина Георгиева Георгиева, доктор

Състав на научното жури:

Вътрешни членове:

1. доц. Каролина Георгиева Георгиева, доктор

2. проф. Елеонора Михайлова Милева, дн

Резерва: доц. Боянка Илиева Пенева , дн

Външни членове:

3. проф. д-р Мария Василева Тотева, дн - пенсионер

4. проф. Галина Петрова Дякова, доктор – Тракийски университет

5. доц. Венцислав Иванов Гаврилов, доктор – ХТМУ - София

Резерва: доц. Стайко Цонев Цонев, доктор

Материалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share