НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Преподавателска мобилност в Пекински спортен университет по Програма "Еразъм+", КА107/ Teaching mobility in Beijing Sport University, "Erasmus+", KA107

Проф. Евгения Димитрова и проф. Николай Попов от Kатедра "Кинезитерапия" реализираха преподавателски обмен в периода от 19.11 до 25.11.2017 в един от ключовите спортни университети в Китай. Пекински спортен университет е единственото висше учебно заведение, което предлага изучаването на дисциплината спортната наука, която е една от приоритетните национални дисциплини, а също и единственият спортен университет, участващ в "Програмата за въвеждане на чуждестранни интелектуални ресурси". С отлична традиция на добросъвестно преподаване и обучение ПСУ се радва на висока репутация както в Китай, така и в чужбина.

Двамата професори от НСА "Васил Левски" имаха възможността да преподават на китайски студенти в бакалавърска и магистърска степен общо 16 уч. часа и да запознаят аудиторията със следните тематики:

1. Manual therapy in the management of frozen shoulder.

2. Physical therapy of impingement related shoulder instability.

3. Muscle relaxation and stretching in manual therapy.

4. Physical therapy after surgical repair of SLAP-lesion.

5. Physical therapy after surgery repair of Bankart leison.

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share