НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Защита на дисертация - Яница Царева

На 12.12.2017 г. от 14.0 ч. в Зала А-3 на НСА «Васил Левски» Студентски град, ще се проведе официална защита на дисертационния труд на ЯНИЦА МИРОСЛАВОВА ЦАРЕВА, докторант задочна форма на обучение към катедра „Водни спортове“, професионално направление 7.5 Здравни грижи, докторска програма „Wellness – промоция на здравето“ с тема на дисертационния труд „Управление и сертифициране на кадрите в SPA и Wellness туризма чрез образователни инструменти и електронна среда“ за придобиване на ОНС «ДОКТОР»

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: доц. Бистра Димитрова, доктор

СЪСТАВ НА НАУЧНОТО ЖУРИ съгласно Заповед ЗП-2070/10.11.2017 г. на Ректора на НСА „Васил Левски“, на основание решение на Факултетния съвет на ФКТТСА при НСА „Васил Левски“ от 08.11.2017 г., Протокол № 10:

Вътрешни членове:
Доц.д-р Диана Минчева Стефанова, доктор
Доц. Йордан Димитров Донев, доктор
Резервен член: Доц.д-р Надя Савова, доктор

Външни членове:
Проф.д-р Живка Бориславова Винарова, ДН, НБУ - София
Проф.д-р Емил Цветанов Маринов, ДН, СУ „Климент Охридски“
Проф. Оля Борисова Харизанова, ДН, СУ „Климент Охридски“
Резервен член: Проф. Петър Александров Банков, доктор

Секретар: Любка Манолова Кацарова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НАУЧНО ЖУРИ: доц.ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДОНЕВ, доктор
Рецензенти:
- Доц.д-р Диана Минчева Стефанова, доктор
(от вътрешните членове на журито)
- Проф.д-р Живка Бориславова Винарова, ДН, (от външните членове на журито)

Материалите на кандидата вижте ТУК

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share