НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Периодът на изпълнение на проект "Студентски практики - Фаза 1" се удължава до 29.09.2018 г

Уважаеми студенти,

Имам удоволствието да Ви информирам, че след взетото решение от Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (2014-2020) периодът на изпълнение на проект "Студентски практики - Фаза 1" се удължава до 29.09.2018 г. Това означава, че подновяваме приемането на договори на студенти за започване на стажантски практики. Моля всички заинтересовани да се обръщат към съответните функционални експерти по факултети, чиито контакти са обявени в секцията „Висши училища” на сайта на проекта.

Нека се има предвид, че съгласно чл. 4, ал. 3 от Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта, всички започнали практически обучения трябва да приключат най-късно до 29.08.2018 г.

Доц. Иван Сандански, водещ функционален експерт

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share