НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Мобилност за административен персонал с цел обучение в Пекински спортен университет, Китай

В периода от 22.10 до 28.10.2017, Мирослава Коляндова- експерт по международно сътрудничество в НСА "Васил Левски", реализира мобилност за административен персонал с цел обучение в Пекински спортен университет, Китай, по Програма "Еразъм+", КД 107- Мобилности между Програмни и Партньорски страни. През м. ноември предстои двама професори от Факултета по Кинезитерапия да преподават в университета в Пекин, а през декември двама китайски преподаватели ще посетят НСА.

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share