НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Двумесечен курс за придобиване на правоспособност за ИНСТРУКТОР ПО АЕРОБИКА И КАЛАНЕТИКА

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „Васил Левски“ организира 2-МЕСЕЧЕН КУРС за придобиване на правоспособност за ИНСТРУКТОР ПО АЕРОБИКА И КАЛАНЕТИКА, съобразно изискванията на Наредба №2/2017 г. на ММС. При сформиране на група курсът ще започне на 17.11.2017 г. (петък) в 13.00 ч. в зала 110, централен корпус на НСА „Васил Левски“.

Заниманията ще се провеждат приоритетно в дните петък, събота и неделя.

Желаещите да се включат е необходимо да подадат заявление по електронен път в сайта на НСА – www.nsa.bg – секция „Дейности/следдипломна квалификация“, Заявление за участие в курс по СДК. Заявлението може да се подаде и лично в ЦСДК при НСА (студентски град), кабинет 203.

За допълнителна информация и за потвърждение за началото на курса – телефон: 02/4014 238 – ЦСДК.

   Всички новини


Сподели във Facebook Twitter Share